Ådalens Børnehus
 

Vi er et behandlingstilbud, hvilket vil sige at børnene visiteres til børnehaven. Børnehavens åbningstider er kortere end i et pasningstilbud, hvilket sikrer, at personaleressourcerne bruges optimalt i den tid, børnene er i børnehaven. 

Vi har også faste lukkedage; vi holder lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt i uge 29 og 30.

Åbningstider Skrubtudserne:

Mandag - torsdag:  6.50- 15.50

Fredag: 6.50 - 14.50

Adresse: Ådalen 1, 5800 Nyborg.

Tlf.: 63 33 75 70

e-mail: jhel@nyborg.dkForældre og børn skal være ude af institutionen ved lukketid. 

ferie-uger, fx i efterårsferien (uge 42) og i vinterferien (uge 7) holder vi åbent, men behandlingstilbuddet får her karakter af et pasningstilbud, da noget af personalet holder ferie og det daglige behandlingstilbud og -niveau derfor ikke kan gennemføres. Der bliver sendt feriesedler ud til afkrydsning om behov for pasning i disse uger.

Hvis forældrene i forbindelse med lukkedage har behov for pasning, er det noget de skal løse i samarbejde med deres kommune.

Vi har madordning inkluderet i visitations-tilbuddet. Maden er fortrinsvist økologisk og der tages hensyn til allergi og religion, så der fx er alternativ til svinekød. Der er rugbrød til formiddagsmad og varm mad til frokost kl. 11. Til eftermiddagsmad kl. 14 serveres fx en bolle, gnavegrønt eller lignende. Barnet skal have frugt med hjemmefra, som kommer på fælles frugtfad som supplement til formiddagsmaden. 

Hvis barnet bruger ble, skal disse sendes med hjemmefra. Barnet har i sin garderobe en kasse, der skal indeholde rent skiftetøj. Barnet skal have relevant overtøj med hjemme fra, fx regntøj, gummistøvler og flyverdragt, huer og handsker. Vi er ude i alt slags vejr! Husk at skrive navn i barnets tøj! 

Hidtil har Taxakørsel været en del af det samlede specialbørnehavetilbud. I 2017 er det besluttet fra politisk side, at ordningen overgår til Socialafdelingen, der i den enkelte sag tager stilling til, om barnet kan bevilges taxa eller ej.  

Det er forældrene, der skal afmelde taxaen, hvis barnet ikke skal med i tilfælde af sygdom, eller forældrene fx selv henter.

Ved sygdom ringes eller sms'es i børnehaven om fravær.

En stor del af vores kommunikation med forældrene sker via barnets kontaktbog, hvor det tværfaglige personale skriver om barnets dag i børnehaven og hvor vi opfordrer forældrene til at skrive lidt om barnets dag derhjemme, så vi har de mest optimale muligheder for at kommunikere med barnet om livet derhjemme. Vi supplerer ind i mellem vores tekst med billeder, hvilket ofte vækker begejstring hos både børn og forældre.