Ådalens Børnehus
 

Det er vigtigt for os at få dokumenteret den pædagogiske hverdag med børnene, så den bliver synlig og tydelig for børn, forældre og andre samarbejdspartnere. Her er der tale om dokumentation på forskellige planer.

Børnedokumentation

Vi synliggør og forlænger oplevelser fra hverdagen for børnene, bl.a. gennem vores "levende vægge" med fotos fra aktuelle begivenheder, i barnets kontaktbog og i deres egen mappe, hvori vi løbende sætter billeder. Børnene samles ofte om at kigge på væggene og i bøgerne og "fortæller" på deres eget kommunikative niveau omkring oplevelsen på billedet. At genopleve oplevelsen og se sig selv i et fællesskab er med til at styrke barnets selvopfattelse, selvfølelse og selvværd.

Vi bruger også digitale medier som computer og iPad til at lege med billeder, lave historier og indtale handlinger. 

Forældredokumentation fra hverdagen

Da de fleste børn køres til og fra institutionen i taxa, foregår den daglige kontakt gennem barnets kontaktbog. Heri fortæller både hjem og børnehave om barnets dag, sindsstemning og eventuelle praktiske oplysninger. Indimellem sætter vi billeder i, så både forældrene og børn kan se, hvad vi har lavet og evt. herudfra snakke om dagens oplevelser. Derudover har alle børnene en mappe med billeder og tekst som fortæller om deres børnehaveliv. Vi sender mappen med hjem en gang imellem, og når barnet slutter i børnehaven, er der mulighed for at købe mappen.

Faglig dokumentation - Statusbeskrivelser og læreplaner

Barnets kontaktpædagog, ergoterapeut og fysioterapeut skriver en Statusbeskrivelse en gang om året. Beskrivelsen er bygget op over SMTTE-modellen med elementerne Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering.  Denne danner basis for det årlige målsætningsmøde. Her inviteres forældre, sagsbehandler, og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Der vises video af barnet for at alle der deltager i mødet kan få et indblik i barnets hverdag og ressourcer.

På baggrund af statusbeskrivelsen og målsætningsmødet skriver kontaktpædagogen, ergoterapeuten og fysioterapeuten en individuel læreplan for barnet. Læreplanen er, ligesom statusbeskrivelsen, bygget op omkring SMTTE-modellen.

Når vi laver læreplaner for det enkelte barn, er det vigtigt for at os kigge på, hvad barnet er motiveret for lige nu og hvad der ligger inden for den nærmeste udviklingszone. Det er vores erfaring, at vi når længere med barnets udvikling ved at tage udgangspunkt i det barnet viser os, nemlig barnets TEGN. Vi voksne kan godt have en mening om, hvad barnet kunne have gavn af at lære nu, men hvis barnet er mere motiveret for og optaget af at øve sig i at krybe end af at lege maveliggende, så har barnet jo vist os, hvad det er motiveret for og hvad vi skal gribe fat i. Barnets indre motivation er drivkraften bag udvikling og den følger vi og skubber på ved at opstille få, relevante mål for det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sådan at indsatsen er intens og koncentreret. Både pædagoger, fysioterapeut og ergoterapeut arbejder koncentreret med de opstillede mål i forskellige kontekster. Hvis målet fx er af fysioterapeutisk karakter, guides pædagogerne af fysioterapeuten til ideer, håndtering og måder at lege den motoriske udfordring ind på.

Den skriftlige læreplan sendes hjem til forældrene, evt. sammen med en beskrivelse i form af billeddokumentation, hvis der er lagt op til praktiske øvelser og forældrene ønsker at følge op på læreplanens mål hjemme.

Læreplanen evalueres hver 3. måned i samarbejde med forældrene. Årets læreplaner og evalueringer er et godt fundament for udarbejdelsen af årets statusbeskrivelse.

Hjemmebesøg

Det tværfaglige team af kontaktpædagog, fysioterapeut samt ergoterapeut tager en gang om året på hjemmebesøg for en mere uformel snak og hvordan det går hjemme og hvor der evt. kan kigges på behov for hjælpemidler til hjemmet. 

Kvalitetsrapport

Ledelsen formulerer en kvalitetsrapport for Ådalens Børnehus, som kan læses under dennes faneblad.