Ådalens Børnehus
 

Vores sanser bliver udviklet gennem påvirkning og indtryk fra de omgivelser og de mennesker, vi er sammen med. Da vores børn ikke altid selv kan opsøge disse påvirkninger og indtryk, er det vores opgave at tilrettelægge dagen således at børnene får de sanseindtryk, der kan udvikle dem i den rigtige retning.

Tænk på hvor meget det lille spædbarn bruger sine sanser. Blot ved at ændre på underlaget, som barnet ligger på, kan vi ændre de stimuli og sensoriske påvirkninger, barnet modtager. Barnet kan ligge på en blød madras, på en resonansplade (træplade med hulrum mellem plade og gulv, der reflekterer og forstørrer lyden af barnets bevægelser), på et koldt eller varmt underlag, på knitrende bagepapir, på en vandseng, i græsset en sommerdag eller en vibrerende massagemåtte - og det vil få meget forskellige sanseindtryk, bare ved at skifte underlaget. 

Sansestimulation foregår hele tiden og vi bruger det meget bevidst i vores tværfaglige hverdag med børnene. I Skrubtudserne møder vi ofte børn, der har et umodent sanseapparat, hvor vi i leg og samvær med børnene får "listet" sansestimulation ind. Det kan være at pirre den vestibulære sans (balancesansen) ved at få en gyngetur, en snurre-rundt tur eller slå en koldbøtte. Eller at udfordre barnet taktilt (følesans) ved at lege i sandkassen, med kartoffelmelsklister, bage boller, samle blade op på legepladsen, tage sko og strømper af og gå på sanseplader på bare tæer. Den proprioceptive sans (muskel-led-sansen) stimuleres ved at hoppe på trampolinen, blive rullet ind i måtter, få led-sammenpresninger og bevæget igennem.

I vores indretning er vi bevidste om, hvilke synsindtryk rummet giver børnene. Vi vægter at indrette os, så barnet får de mest optimale muligheder for at koncentrere sig og ikke forstyrres visuelt. Vi har fx legetøj i kasser med symboler på.

Vi ved, at børn kan skabe støj og at vi også har børn, der reagerer på, når der er meget støj.  Vi er meget opmærksomme på at minimere støjen ved at fordele børnene i grupper og skabe leg forskellige steder i huset. Vi tilrettelægger også vores hverdag således, at der altid er nogle børn ude af huset, så vi udnytter vores rum og plads bedst muligt og mindsker støjen. Se i øvrigt mere under fanebladet "Indretning og pædagogik".