Ådalens Børnehus
 

Det er vores fornemste opgave at give barnet et godt og udviklende børnehaveliv med glæder og livskvalitet. Det gør vi ved at møde barnet med overskud og blik for dets ressourcer frem for begrænsninger. Vi mener at positiv adfærd giver glæde, god stemning, og giver grobund for udvikling af bl.a. gåpåmod, nysgerrighed og fantasi. Positive og tydelige tilkendegivelser overfor barnet giver barnet betydningen af at være vigtig for andre og dermed en større forudsætning for udvikling af selvværdsfølelse.

Specialpædagogik er kendetegnet ved, at det tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsalder, handicap og behov. Barnet har behov for forudsigelighed, den nødvendige hjælp og en specielt tilrettelagt, individuel pædagogik. Som voksen hos Skrubtudserne skal man, med udgangspunkt i almen udviklingspædagogik, hele tiden tilegne sig ny viden om de forskellige handicaps, metodikker og bevidst brug af dette. De voksne er omstillingsparate, da børnene har individuelle behov for hjælp og støtte til udvikling, afhængig af deres grad og form af handicap.

Tværfagligt samarbejde

For at sikre kontinuiteten og indsatsen overfor barnet er fagpersonerne omkring det enkelte barn så vidt muligt de samme og de forskellige fagpersoner ved, hvad der arbejdes med omkring det pågældende barn. På denne måde koncentreres og målrettes indsatsen, så der f.eks. arbejdes på at styrke barnets grovmotorik både i det fysioterapeutiske, i det ergoterapeutiske og i det pædagogiske arbejde, i legen og i samvær og træning med barnet.

Det tværfaglige samarbejde indeholder også formidling af viden om hjælpemidler, alternative legeredskaber, computerprogrammer og ny forskning – og giver større mulighed for leg og behandlingsmetoder.Det tætte tværfaglige samarbejde gør, at vi i de enkelte faggrupper bliver klogere på barnet – til glæde og gavn for os selv, hinanden, forældrene og ikke mindst barnet.