Ådalens Børnehus
 

I børnehaven arbejder vi ud fra principperne i Marte Meo. Marte Meo er latin og betyder ”ved egen kraft”, hvilket refererer til at alle rummer potentialer for at optimere den udviklingsstøttende dialog ved at synliggøre den og sætte fokus herpå.

Det handler om at sætte ord på og benævne, hvad der skal ske, at man ser barnets initiativ og bekræfter det, så barnet føler sig set og hørt og oplever, at det har den voksnes interesse, og at tingene bliver forudsigelige. I samspillet med barnet betyder det, at vi sætter ord på dets initiativer, hvad det ser på, dets sindsstemning; ”Du smiler, du kan li’, at jeg synger for dig!”, og at vi giver barnet tid til at respondere på vores handlinger, f.eks. til at reagere på henvendelse.

Ved at fokusere på disse potentialer kan uhensigtsmæssige samspilsformer ændres til mere hensigtsmæssige former for samspil.

I børnehaven har vi uddannede Marte Meo terapeuter samt en Marte Meo Supervisor, der uddanner Marte Meo terapeuter.

Vores erfaring er, at Marte Meo metoden ret hurtigt giver positiv bonus på de problemstillinger, vi analyserer. Marte Meo er blevet en del af vores hverdag, således at mange af metodens elementer - såsom at sætte ord på egne og barnets handlinger og sætte ord på barnets følelser; ”Det kan du ikke li’, det kan jeg godt se” - er blevet en naturlig del af vores kommunikation og samvær med børnene.

De enkelte principper i Marte Meo-metoden er:

  • Følge barnets initiativ
  • Positivt bekræfte barnets initiativ
  • Benævne egne og barnets initiativer 
  • Turtagning
  • Positiv ledelse  

Konkret videooptager vi episoder af både strukturerede og ustrukturerede situationer med det barn, vi ønsker at få viden om. Nogle gange er børnenes udspil og initiativer meget svage og dermed svære at få øje på. Med videoklippene kan vi fastfryse de sekunder, det drejer sig om og få øje på, hvad det er, vi skal være opmærksomme på. Vi sætter efterfølgende positivt fokus på kommunikationen og samspillet barn – voksen. Dvs. der vises et videoklip af samspil, hvor den voksne viser positiv, udviklingsstøttende dialog, der tager udgangspunkt i barnets initiativer. Metoden gør det muligt at udvikle og skærpe det ideelle udviklingsstøttende samvær. 

Da analyseprincipperne er enkle, iagttagelige og konkrete sikrer metoden via videooptagelserne, at vi alle har det samme udgangspunkt og derfor får en fælles positiv analyse af samspillet mellem barn-voksen. På den måde er Marte Meo-metoden med til at udvikle vores faglighed i det daglige arbejde med børnene.