Ådalens Børnehus
 

Vores udgangspunkt er, at alle børn kommunikerer og meddeler behov og sindstilstand, hvad enten de har verbalt sprog eller ej. Derfor er det vores opgave at tolke de signaler, det enkelte barn sender, lære signalerne at kende og reagere på dem, således at barnet føler sig set, hørt og så det oplever dialog med omgivelserne. Det er vigtigt, at vi kontakter det enkelte barn på det niveau og med de kontaktformer barnet korresponderer og responderer på. Vi arbejder fra de tidligste trin i spædbarnsudviklingen med svar og gensvar ved at imitere barnets lyde og betoninger, vi bruger vores stemmes klang og varierer stemmelejet til at skabe opmærksomhed, vi synger og vi bruger vores kropssprog. 

Herudover bruger vi andre kommunikationsformer og hjælpemidler såsom;

  • Tegn Til Tale (TTT), hvor de meningsbærende ord i sætningen understøttes af tegn.
  • Billedmateriale i form af P.C.S. (Picture communication symbol, vi bruger programmet Boardmaker).
  • Pecs; at aflevere et billede for at få/opnå det billedet viser eller symboliserer.
  • Pegetavler og pegebøger med symboler.
  • Dagstavler med P.C.S./Boardmaker eller fotos for at visualisere og overskueliggøre dagens forløb.
  • Konkreter, fx. at få vist en hagesmæk som tegn på at det er spisetid, eller lydkonkreter, hvor en bestemt lyd afspilles for en bestemt aktivitet
  • "Talebøf" med symboler og indtalte beskeder, hvor den indspillede besked afspilles ved berøring
  • Talemaskiner.

Vi understøtter vores talte ord med Tegn Til Tale for at tydeliggøre vores kommunikation. Hermed gives barnet mulighed for at opfatte kommunikationen både sprogligt og visuelt. For nogle børn er Tegn Til tale for "flygtigt", og da kan det talte ord understøttes af P.C.S. symboler eller fotos, så barnet sammen med den mundtlige besked om, at ”vi skal ud at gå” ligeledes får boardmakerkortet ”gå tur".

Når børn uden verbalt sprog erfarer, at de, ved hjælp af Tegn Til Tale eller andre alternative kommunikationsredskaber, kan gøre sig forståelige, åbner der sig en ny verden for dem. Når barnet bruger Tegn Til Tale, symboler eller lignende, sætter vi ord på for dem; ”Du siger, du gerne vil ud og lege”, samtidig med, at vi laver tegn eller peger på symbolet, så barnet bekræftes i brugen af de rigtige tegn og symboler. Også den spæde dialog forsøger vi at fremme ved turtagning af lyde, mimik eller bevægelser, så at vi "snakker" med  barnet på dets eget sprog.

Vi er dermed meget opmærksomme på at være gode rollemodeller og bruge relevante alternative kommunikationsredskaber i alle situationer og på alle niveauer, så alle børn får de mest optimale betingelser for at kommunikere.