Ådalens Børnehus
 

Skrubtudserne er opdelt i tre stuer; Frøstuen, Tudsestuen og Skrubbestuen. Stuerne er børnenes base, hvor der bl.a. synges morgensang og spises frokost. Derudover foregår dagens aktiviteter på tværs af stuerne. Gruppesammensætningen bliver taget op til revision og ændret i takt med børnenes udvikling og ved opstart af nye børn. Der laves nye aktivitets-planer to gange om året.

Den faste normering er 2 børn pr. pædagog, derudover kommer de øvrige faggrupper, der tildeles efter børnenes behov. I det tværfaglige team underviser og inspirerer vi hinanden i arbejdet med børnene. Derfor gives fysioterapeutens viden om det enkelte barns motoriske udvikling, udstræk, gangtræning, ståtræning, cykling mm. videre til pædagogerne som hjælp og inspiration i det daglige arbejde på stuerne, ligesom ergoterapeuten fx giver ideer videre til mundmotorisk træning og sanseintegration. Således foregår motorisk træning ikke kun med fysioterapeuten, men i den daglige træning med det enkelte barn, ligesom viden om specialpædagogik og tilgangen til barnet bliver til fælles viden via videreformidling fra pædagoger til det tværfaglige personale.

Hvert barn har en kontaktpædagog, der har det overordnede overblik og den største viden om barnet, hvilket sikrer forældrene en kontinuerlig kontakt. Det er kontaktpædagogen, der i samarbejde med fysioterapeuten og ergoterapeuten, tager på hjemmebesøg, laver læreplaner og udviklingsbeskrivelser. Derudover er vi fælles om den daglige kontakt mellem hjem og børnehave via kontaktbogen.

Herudover indgår i vores behandlingstilbud et tværfagligt team bestående af pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, talepædagog, synskonsulent samt småbørnskonsulent fra Døveskolen.