Ådalens Børnehus
 

Madordning

I Ådalens Børnehus ønsker vi glade, nysgerrige og mætte børn, som skal have energi til alle de spændende aktiviteter som sker i huset. Derfor er det vigtigt, at børnene får sund mad i tilstrækkelige mængder dagen igennem.

Børns sundhed er først og fremmest forældrenes ansvar, men da de fleste børn tilbringer en stor del af deres dag i børnehaven, spiller også vi en vigtig rolle iforhold til hvilke kostvaner børnene får, og tager videre med sig i livet. Udover at den rette kost kan skabe større fysisk velvære, og give mere energi peger al nyere forskning på at der også er en klar sammenhæng mellem kost og læring.

Projektet med fuld forplejning, løber over en to-årig periode, hvor vi skal indsamle erfaringer omkring madordningen. Vi har ansat en kok, så al maden skal produceres i eget køkken. Dette giver børnene mulighed for at følge processen, og ikke mindst at kunne dufte maden, alt imens den bliver tilberedt.

Vi vil bestræbe os på at maden er økologisk og dansk produceret. Hvis jeres barn grundet allergi, eller religion kræver særlig kost vil der blive taget hensyn til dette

Betalingen vil ske automatisk via kommunen. Der gives søskende rabat, og har man hel, eller delvis friplads tages der også højde for det i egen betaling.Juli mdr er betalingsfri, i denne måned laves der ikke mad, og derfor skal alle børn medbringe madpakke.