Ådalens Børnehus
 

Læreplaner

Vores arbejde med læreplaner tager udgangspunkt i Howard Gardners 8 intelligenser.

  •  Den sociale intelligens
  •  Den følelsesmæssige intelligens
  •  Den grønne intelligens
  •  Den rumlig/visuelle intelligens
  •  Den matematiske intelligens
  •  Den kropslige intelligens
  •  Den musiske intelligens
  •  Den sproglige intelligens

Disse 8 områder svarer til de regeringsbestemte temaer for læreplansarbejdet.

Inden for hver projektperiode er det pædagogiske personale ansvarlig for at alle børn har arbejdet med alle læreplanstemaer. At  vi kontinuerligt arbejder med alle læreplans temaer, skaber et nuanceret billede af jeres barn, hvilket giver os et godt grundlag for at kunne afholde de årlige samtaler.

For at skærpe vore arbejde med læreplaner har vi over en periode filmet de forskellige projektgruppers arbejde med læreplaner. På vores peronalemøder har vi set disse film, og systematisk givet feedback på gruppens aktiviter.