Ådalens Børnehus
 

Forældreforening

I Ådalens Børnehus har vi en aktiv forældre forening, som til stor glæde for både personale, forældre og børn hvert år arrangerer sociale begivenheder. I foreningen sidder der en medarbejder repræsentant, samt alle de forældre der måtte have tid og lyst.

Forældreforeningens årligt tilbagevendende arrangementer er julefest, arbejdsdag og en fælles tur for hele huset.

Arbejdet i foreningen kræver blot at man op til hvert arrangement kan afse et par timer, samt har mulighed for at kommunikere i foreningens lukkede gruppe på FB