Ådalens Børnehus
 

Marte Meo

Marte Meo betyder "ved egen kraft", og  handler om at fremme de voksnes evne til at skabe et frugtbart og lærerigt samspil med barnet. Betydningen "ved egen kraft" refererer til barnets potentialer til at kunne være en del af det sociale fællesskab, samt til det barnesyn, og tilgang til barnet vi arbejder udfra.

En anerkendende pædagogik hvor vi hele tiden har fokus på hvordan vi påvirker og arbejder med os selv, gennem de relationer vi indgår i.

Vi filmer jævnligt personalet, i bestræbelsen på at blive endnu dygtigere. Dette videomateriale bliver analyseret af vore terapeuter, til fælles læring og udvikling for hele personalegruppen.

I Ådalens Børnehus har vi 2 uddannede Marte Meo terapeuter, samt to under uddannelse.