Ådalens Børnehus
 

Howard Gardners mange intelligenser

I Ådalens Børnehus sætter vi fokus på barnets mange potentialer og kompetencer. Vi anser intelligens som værende barnets alsidige evner inden for forskellige områder. Når vi tager udgangspunkt i et af barnets stærke intelligenser, fanger vi barnets motivation samt lyst til at lære, hvilket over tid vil styrke barnets kompetencer, potentialer i en af de intelligenser hvor det ikke er så stærkt.

Howard Gardner tager udgangspunkt i at alle mennesker har 8 intelligenser, disse er følgende:

  •  Den sociale intelligens
  •  Den følelsesmæssige intelligens
  •  Den grønne intelligens
  •  Den rumlig/visuelle intelligens
  •  Den matematiske intelligens
  •  Den kropslige intelligens
  •  Den musiske intelligens
  •  Den sproglige intelligens

I husets gangarealer vil I kunne se hvorledes disse intelligenser kommer til udtryk via fotos, praksisfortællinger etc.