Ådalens Børnehus
 

Tryghed, nærvær, selvtillid og udfordringer

Vores mål er, at skabe trygge og udfordrende rammer, hvor børn kan opleve nærværende og engagerede voksne, der har en positiv indgangsvinkel til hvert enkelt barn. Det skal være rart, sjovt og udfordrende at komme i Ådalens Børnehus.

Hvert barn skal hver dag tage hjem med en god og positiv oplevelse.

Barnets selvværd og selvbestemmelse skal styrkes, så barnet udvikler tillid til sig selv og andre.

I vores pædagogiske praksis tager vi afsæt i, at hvert eneste barn har potentialer og ressourcer, og derfor tager vores pædagogik udgangspunkt i det enkelte barns læring, således at vi følger barnets egne initiativer som ramme for barnets tilegnelse af kompetencer og færdigheder.