Ådalens Børnehus
Krop og bevægelse 2019
På tur i nærmiljøet
På vej til fødselsdag
Velkommen til Ådalens Børnehus

En daginstitution med "højt til loftet", engagerede og nærværende medarbejdere, som synes de har verdens bedste job!

Ådalens Børnehus er normeret til 50-55 børnehavebørn og 12-14 pladser i Specialafdelingen.

Vi er fysisk placeret i boligområdet Ådalen. Vi ligger tæt på skov og vold, og i gå afstand til centrum.

Vi har madordning, og modtog i 2018 det økologiske guldmærke

Glade Skrubber, Frøer og Tudser
Indtast beskrivelse ...

Ådalens Børnehus er en kombi-institution med to børnehave-verdener; en almindelig børnehave i den ene ende samt en Specialbørnehave, Skrubtudserne, i den anden ende.

I Skrubtudserne har vi pt. 14 børn. Alle børn er visiteret til et specialbørnehave-tilbud.

Udover erfarne og engagerede specialpædagoger er her også en fysioterapeut samt en ergoterapeut til at varetage et tværfagligt tilbud til det enkelte barn.